Decisiounen vun der Gemengerootssëtzung vum 21. Oktober

Präsenzen (8/8): Camille Hoffmann, Lily Scholtes, Emile Wies, Cindy Pereira, Jean-Paul Post, Andreza Sanguessuga, Jean-Paul Stirn, Romain Thielen.

gr20161021

Décisiounen:

 1. Total vun den Einnahmen: 2.938.137,38 Euro
 2. Ausgaben: 128.300 Euro, Einnahmen: 83.400 Euro, insgesamt 2.160 Kubikmeter Holz gehaen. Des Weidere gouf den Naturschutzplang virgestallt.
 3. De Budget gouf ëm 9.500,02 Euro ëmgeännert.
 4. Eestëmmeg ugeholl.
 5. Op déi nächst Sëtzung verluegt.
 6. Zousazkäschten an der Héicht vun 243.077,88 Euro.
 7. Dräi Pachtverträg goufen ugeholl, dovun zwee fir de Bau vun engem Zousazwee fir bei d’Kläranlag.
 8. Zwee Pachtverträg goufe genehmegt.
 9. PAG “route d’Eppeldorf – rue Pierre Saffroy” gouf ugeholl”.
 10. Eestëmmeg ugeholl.
 11. Phase 2 “op der Heed” ugeholl.
 12. An enger Geheimwal gouf den Andy Wagner mat 7x Jo an 1 Enthalung zum Ënnerkommandant ernannt.
 13. De Schäfferot huet sech mat de Membere vun de Kierchefabrike gëeenegt, datt d’Kierche vu Déiljen, Beefort an d’Kläischen an de Besëtz vun der Gemeng iwwerginn. Eng Konventioun wäert deemnächst ënnerschriwwe ginn an dem Bistum weidergeleet.

_jos5428D’Kierche vu Déiljen, Beefort an d’Kläischen kommen deemnächst an de Besëtz vun der Gemeng.